تکنولوژی و فضای مجازی

تکنولوژی و فضای مجازینرم افزار

یک تیر و دو نشان، با این بازی‌ها برنامه نویسی را به کودکانتان یاد دهید!

وارد سال 2020 شده ایم! قطعا در دهه پیش رو، دنیا با سرعت بیشتری به سمت دیجیتالی شدن و استفاده از کد و برنامه های کدنویسی شده حرکت خواهد کرد. امروزه اگر کدنویسی بلد باشید، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه...

آموزش‌ها و ترفند‌هاتکنولوژی و فضای مجازی

ساده‌ترین روش‌ها برای بلاک کردن تماس‌های مزاحم را یاد بگیرید!

قطعا تاکنون برایتان پیش آمده که از تماس فرد یا افرادی به ستوه آمده باشید. گاهی اوقات هم برخی از شرکت ها و شماره های تبلیغاتی بی خیال شماره موبایل شما نمی شوند و وقت و بی وقت برایتان مزاحمت...