طنز و کاریکاتور

طنز و کاریکاتور

طنز/ خاطرات خوابگاه شماره ۸۴: خلوت کردن با بچه فامیل!

طیبه رسول زاده - ما خانواده فامیل‌گریزی بودیم. تفاوت توی تیپ و قیافه و طرز فکر و ترس از قضاوت‌های دائمشان باعث می‌شد که هیچ وقت نخواهی ریخت هیچ‌کدامشان را ببینی‌. اصلا یکی از دلایلی که من یک شهر خیلی...

مطالعه را ادامه دهید